Hytteforbudet og påfølgende diskusjon viser hvor viktig fjellet er for nordmenn. Men vi trenger en aktiv forvaltning og mer ressurser for å sikre at totalopplevelsen forblir positiv, viser en fersk rapport om besøksforvaltning og ferdsel på Besseggen.

Les hele rapporten Besseggen- «been there, seen that, done that?» her

Rapporten oppsummerer funn fra en brukerundersøkelse gjennomført på Besseggen sommeren 2019. Bakgrunnen er arbeidet Norsk fjellsenter, Oppland fylkeskommune og nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen gjør for å komme inn under ordningen for ‘Nasjonale Turiststier’.

Besseggen-rapporten er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Innlandet og Østlandsforskning v/Høgskolen i Innlandet.

Kontaktperson: Birgitta Ericsson