Trender i reiselivet i innlandet

Prosjektet som er finansiert av Regionale forskningsfond Innlandet, og utføres av partnerne i Senter for reiselivsforskning. Blant annet er det gjennomført en relativt omfattende undersøkelse i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland om kjennskap til norske vintersportsdestinasjoner, hvilke utenlandske reisemål som norske destinasjoner konkurrer mot, kriterier for valg av reisemål, og reisevaner. Videre er det gjennomført en image-undersøkelse for å kartlegge forestillinger om, og kjennskap til Lillehammerregionen. I prosjektet inngår også problemstillinger om hvordan reiselivsnæringen i Innlandet responderer på det internasjonale reiselivsmarkedet og hvordan offentlige virkemidler påvirker utviklingen av reiselivet i innlandet. Det inngår også en undersøkelse spesielt om hvordan utenlandske turoperatører oppfatter innlandet som reisemål.