Klimaendringer og reise(u)vaner

Klimaendringer og reise(u)vaner

Klimaendringene vil påvirke reisevanene våre.  Avkjølingsturisme er et nytt ord som har oppstått, og flere har hevdet at land som ligger lenger nord vil få økt turisttrafikk. Hvor godt rustet er vi for slike endringer i reisevaner? Av Monica A. Breiby, Birgitta...
Løft fram reiselivet!

Løft fram reiselivet!

Pandemi og klimautfordringer rammer norsk reiseliv hardt. Ny kunnskap for omstilling er en avgjørende faktor for framtidig drift og bærekraftig utvikling. Det er derfor viktigere enn noen gang at det offentlige tar et større ansvar for å løfte fram næringen! Av Monica...
Hva kan vi dele i Innlandet?

Hva kan vi dele i Innlandet?

Dette er et av flere spørsmål i forskningsprosjektet som studerer delingsøkonomiens muligheter og utfordringer i Innlandet. Hvordan kan fenomenet på sikt bidra til økt verdiskapning og sysselsetting i regionen? Hva bør vi dele, hva ønsker vi å dele og hva er mulig å...