Ett år etter forskningsprosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet  var ferdig, publiseres det stadig vitenskapelige artikler fra prosjektet. Og i 2022 forventes det fire til!

Nylig publiserte Monica A. Breiby, Sofie Kjendlie Selvaag, Hogne Øian, Eva Duedahl og Merethe Lerfald artikkelen Managing sustainable development in recreational and protected areas. The Dovre case, Norway i Journal of Outdoor Recreation and Tourism.

Flere artikler enn først antydet

-Det er bra at vi får flere publikasjoner enn vi lovet da vi startet med prosjektet i 2018, sier Senter for Reiselivsforsknings leder og prosjektleder i BOR, Monica A. Breiby.

I prosjektbeskrivelsen som KUF-fondet (initiert av daværende Oppland Fylkeskommune) godkjente, stod det at det i tillegg til populærvitenskapelig formidling og konferansepapers skulle publiseres 4 artikler, en rapport og et bokkapittel.

Per desember 2021 har prosjektgruppen i BOR publisert 6 artikler i tidsskrift som f.eks. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. I tillegg har forskerne bidratt på 19 konferanser, webinarer og seminarer, hvorav en del var arrangert av prosjektet selv. De har også skrevet fem kronikker og vært intervjuet av en rekke media.

Se hele referanselisten til BOR-prosjektet her 

Kommer 4 publikasjoner til

-Godt samarbeid, både i design- datainnsamling- og skrivefase, avslører Breiby hemmeligheten bak publikasjonstornadoen. Og vinden legger seg ikke enda: det er fortsatt en artikkel om bærekraftig fritidsboligutvikling i review hos et forskningstidsskrift. -I tillegg er vi i prosess med to bokkapitler i Routledge-utgivelser, forteller Breiby.  En handler om Instagram-eksperimentet BOR gjorde i Dovre og rundt Mjøsa. Den andre handler om Generation Z med data fra prosessen med elevene på Dovre under forskningsdagene 2019. 

Deler av BOR-gruppen jobber også med en artikkel om bærekraftig utvikling på Sjusjøen sett i et større perspektiv.