[block border=»1px dashed #838b75″ padding=»10px 15px»]

«Forsker Xiang Mei fra Østlandsforskning fortalte om turoperatørenes oppfatning av Innlandet»

06.10.2014

Forsker Xiang Mei fra Østlandsforskning fortalte om turoperatørenes oppfatning av Innlandet og hvilke utfordringer og muligheter dette gir, et prosjekt støttet av Senter for reiselivsforskning på Lillehammer. Hun har både kartlagt turoperatører og sett på hvilke trender i utviklingen vi kan se ift pakking og produkter. Innlandet har 43 operatører fra Tyskland, 32 fra Sverige, 14 fra Danmark og 11 fra Nederland. En kort oppsummering fra de ulike landene:
Tyskland: største målgruppe når det gjelder innlandet og aktive reiser, etterfulgt av Danmark og Sverige. Største målgruppe når det gjelder organiserte grupper. Opptatt av Per Gynt-riket.
Sverige: har mange bussreiser til Norge, hvor mange er fullbooket. De besøker Norge både sommer og vinter. Opptatt av Mjøsa.
Danmark: nesten utelukkende solgt som vinter og skidestinasjoer gjennom turoperatører. Om sommeren reiser de heller på egenhånd. Får organiserte grupper, men disse er innom Innlandet både sommer og vinter.

Største målgrupper for Innlandet er Tyskland og Sverige. Sjelden mer enn ei natt i Innlandet. Overnatting på Øyer, Lillehammer, Gjøvik, Rondane og Hamar. De er alltid innom Lillehammer hvis de kommer til Innlandet. For vinter er det Trysil, Kvitfjell, Hafjell og Beitostølen som gjelder og dissee domineres av danskene gjennom turoperatørarbeidet.

Utfordringer og muligeter:

Svarene er basert på intervjuer med noen enkelte turoperatører og viser dermed ikke frem helhetsbildet. Alikevel er det innspill som bør taes med i arbeidet mot turoperatører:
Det er vanskelig å finne nye kunder og det er vanskelig å finne nye produkter. Det er dårlig servicenivå i Norge og de mener det er vanskelig å få svar. Aktørene må være mer fleksible med prisen. Utfordringer for Innlandet er at de er nedprioriterte hos turoperatørene. De anser at eksisterende produkter ikke gir verdi for pengene. Det er for dårlig kommunikasjon mellom turoperatører og reiselivsaktørene i regionen. Det er lite fokus på kvalitet, standard og service. De mener innlandet er lite attraktiv, lite inspirerende og lite spennende. De norske incoming turoperatørene er mer kritiske enn de utenlandske turoperatørene.

Reiselivsaktørene må være mer aktive mot turoperatørene, vise frem opplevelser. Vi må heve servicenivået mot turoperatørene. Majoriteten mener det er potensiale for Innlandet, men en betydelig forbedring må til. Mat må videreutvikles som matopplevelse. Det er umulig å selge hele Innlandet, vi må fokusere på å utvikle 2-3 fyrtårn. Fokuser på produkter som kan kommersialiseres for å skape lønnsomhet. Vi må heve kvaliteten og servicen, jobbe med tilrettelegging og utvikling av opplevelser. Feks tilrettelegging, skilting og guiding av nasjonalparker. Hvis kvaliteten og servicen er god nok, er det dette som huskes og ikke prisnivået.

De utenlandske turoperatørene ønsker direktekontakt med reiselivsaktørene. De mener Innlandet er spennende. De ser mest utfordringer i forhold til prisnivået. Mener at Innlandet har mye å vise, men må bygge det rette programmet. Et bredere tilbud. Opplevelsene i dag er for ekstreme. Vi må kommersialisere opplevelser og trenger produkter som fanger interesse. Vi må utvikle programmer innenfor tematiserte turer. Naturen må kombineres med kunst, historie og aktiviteter. Historiefortelling er viktig.

Presentasjon kan leses her: Presentasjon Trysil 30.9

[/block]