[block border=»1px dashed #838b75″ padding=»10px 15px»]

«Trender i reiselivet»

5.11.15

RFF-prosjektet Trender i Reiselivet er nå avsluttet. Forskningsresultatene ble presentert på VRI mulighetskonferansen 22 oktober.

Martin Rønningen introduserte prosjektets formål:

– Utvikle forskningsbasert kunnskap om reiselivet og trender i innlandets reiseliv

a) Mønstre og tendenser i forbrukeratferd av betydning for innlandets reiseliv

b) Hvordan innlandets reiseliv oppfattes av internasjonale turoperatører, og hvordan kan reiselivsnæringen respondere på dette?

c) Hvordan offentlige virkemidler påvirker utviklingen av innlandets reiseliv.

– Etablere et Senter for Reiselivsforskning i Innlandet.

Rønningen spurte så: hva trekker vinterturister til Norge og Lillehammer?

Hans Holmengen holdt et innlegg om destinasjonsutviklingen for Lillehammer 2008-2012

Gudbrand Lien fortalte om snøfrelste gjenbesøkende.

Oddgeir Andersen presenterte Lillehammers og Norges Image som vinterreisemål

mens Birgitta  Ericsson presenterte utenlandske turoperatørens oppfatninger av Innlandet

[/block]