Lillehammer museum ønsker å teste teoriene reiselivsforsker Veronica Blumenthal skrev om i sin PhD-avhandling om altoppslukende opplevelser.

I ett nytt forskningsprosjekt skal Blumenthal teste teoriene hun utviklet om hvordan man gjennom opplevelsesdesign kan utvikle altoppslukende, minneverdige reiselivsopplevelser. Hun anbefaler blant annet at reiselivsbedrifter som ønsker å skape slike opplevelser, skal tenke på å by på utfordringer, mulighet å bruke egen fantasi og være del av et team.

I samarbeid med Stiftelsen Lillehammer museum skal Blumenthal utvikle opplevelsesprodukter basert på disse teoriene. De skal så settes ut i live på stiftelsens museer. Hun skal dermed følge et eksperimentelt forskningsdesign, slik som man kanskje kjenner fra medisinsk forskning.

Eksperiment

Noen av de besøkende får prøve en type ny opplevelse, andre får prøve en annen type opplevelse, en tredje gruppe får prøve en tredje type opplevelse og til sist vil det være en gruppe som ikke får noen ny type opplevelse. De skal kun vurdere hvordan opplevelse av å besøke museene er i dag. -Disse utgjør dermed det vi kaller en kontrollgruppe, forteller Blumenthal.  -Det er viktig for å kunne vise den reelle effekten disse nye opplevelsesproduktene mulig har for gjestenes vurdering av museumsbesøket.

Prosjektet skal ferdigstilles før sommeren.