Denne måneden mottar flere tusen fritidsboligeiere på Sjusjøen et spørreskjema om forskjellige aspekter av hyttelivet. Hva er standarden på deres fritidsbolig? Hvor ofte er de ‘på hytta’? Bruker de bussforbindelsene til Sjusjøen? Hva synes de om skiløypene og annet aktivitetstilbud på Sjusjøen? Er det noe spesielt de ønsker å spise og hva er favoritturene deres? Er det noe de savner?

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Ringsaker Almenning, Brøttum Almenning, Nes Almenning, Phil AS, Ringsaker kommune, velforeningene og Østlandsforskning og sendes til alle hytte-eiere som har registrert e-postadressen sin hos en av velforeningene.

Bakgrunnen er at fritidsboligen stadig spiller en større rolle i folks liv og fritid. -Derfor er det viktig å ha kjennskap til hvilke krav og ønsker brukerne har til sitt hytteområde, forklarer forsker Birgitta Ericsson. -Svarene skal gi grunnlag for videreutvikling av service og reiseliv på en måte som ellers ikke lar seg gjøre.

Fjerde gang

Sjusjøen er med sirka 4000 fritidsboliger kjent som Norges største hytteområde. Det er fjerde gang en slik undersøkelse blir gjort på Sjusjøen. Tidligere undersøkelser fant sted i 1992, 2004 og 2011.

-Med så lang kunnskapshistorie om fritidsbefolkningen på Sjusjøen kan det være mulig å se endringer og utvikling over tid, noe som ikke vil være mulig i de mange enkeltstående undersøkelsens som gjøres rundt omkring, sier Ericsson.

I tillegg kan kunnskap om bruksmønstre, trafikk, aktiviteter og andre tilbud overføres til andre fritidsboligområder, selv om det må alltid tilpasses og vurderes i lys av det aktuelle stedet. -Sjusjøen er et område som på mange måter kan sies å «sette standarder» for tilbud, og med utgangspunkt i sin posisjon og kjennskap til hytteeierens ønsker.

E-postadresser

Hyttebrukere på Sjusjøen har alltid vært flinke til å dele opplysninger.  -I de tidligere undersøkelser har svarprosenten alltid vært over 50 prosent, forteller forsker Thor Flognfeldt. Han er spent på resultatet denne gang. -Før sendte vi spørreskjemaet i posten, dette er første gang det foregår elektronisk og det kan nok hende at det mangler en del e-postadresser.

Så: har du hytte på Sjusjøen, ikke mottatt spørreskjema og ønsker du å bli hørt likevel? Meldt deg gjerne hos Birgitta Ericsson, Thor Flognfeldt eller daglig leder i Visit Sjusjøen Tone Alterskjær. Svarene dine er anonyme og blir kun brukt til å lage statistikk.

Les resultatene fra undersøkelsen som er gjort i 2010-2011 her.