Skaper en destinasjonsforum

VRI Innlandet Reiseliv har invitert alle destinasjonsselskapene i Hedmark og Oppland til å delta i prosjektet «benchlearning».  I en serie workshops ledet av forskere fra ØstlandsforskningHiHM og HiL skal det skapes en felles læringsarena for representantene for destinasjonsselskaper.

I 2015 ble det som en del av VRI-reiseliv gjennomført en benchmarking for destinasjoner i Innlandet, Norge og utlandet. Dette er publisert i to rapporter: ØF-rapport 12/2015 og ØF-notat 08/2015. Disse rapportene omfatter en sammenligning av hvordan destinasjonene utvikler seg på ulike indikatorer (sysselsetting, gjestedøgn, verdiskaping ol.), såkalt «performance benchmarking».

Det neste steget i et slikt arbeid er såkalt «benchlearning», dvs å lære av andre destinasjoner. Hvordan arbeider de for å oppnå de resultatene de gjør?  I prosess med destinasjonsselskapene i Hedmark og Oppland er det i år planlagt fire workshops i Hamar og Lillehammer. Hovedtemaene på disse samlingene er:

  1. Destinasjonsselskapenes rolle,
  2. Arrangement,
  3. Samarbeid mellom reiselivsnæring/destinasjonsselskap og FoU,
  4. Videreutvikling av benchmarking i Innlandet.

-Vi håper at selskapene og FoU kan lære av hverandre og i tillegg diskutere forskningsresultatene, sier forsker og en av initiativtakere Kjell Overvåg. Hvis dette blir vellykket, kan det utvikle

seg til en slags destinasjonsforum.

Første workshop er planlagt i slutten av april.