Bransjerådet for reiseliv arrangerte seminar 14. mars hvor hovedtema var hvordan vi skal få til et forskningsløft for reiselivet i Innlandet.

Seniorforsker Einar Lier Madsen fra Nordlandsforskning delte av sine erfaringer fra det store forskningsprosjektet «Opplevelser i Nord». Han understreket at penger, samarbeid og langsiktighet har vært suksessfaktorene i dette prosjektet som har hatt en varighet på 8 år og et budsjett på totalt 93 millioner kroner. -Dere må like å samarbeide, men også erkjenne at dere er forskjellige, sa han, og viste til forskjeller mellom akademia og næringsliv når det gjelder bl.a. belønningsstruktur, motivasjon, kunnskap, samarbeidsform, tidshorisont og mål.
Lier Madsen er overbevist om at forskningsbasert kunnskap er den sentrale innsatsfaktoren for at reiselivsnæringen skal bli innovativ og konkurransedyktig i årene som kommer. Han mener vi er på god veg i Innlandet med bl.a. FoU-konferanse, opprettelse av Bransjeråd for reiseliv, og ønsker at Senter for reiselivsforskning blir med og starter opp et norsk reiselivsforskernettverk.

Bilde: Ole Jonny Trangsrud

Innspill

I diskusjonen etterpå kom det fram mange gode innspill til arbeidet videre, som opprettelse av ei opplevelsessmie, skaffe midler til langsiktige forskningsprosjekt som er tilpasset næringens behov, legge til rette formidlingsarenaer for forskning, samt få til et godt samarbeid mellom næring, forskning og virkemiddelapparat. Det ble også informert om forskningsmidler fra Regionale forskningsfond Innlandet.

Kartlegging

Andre saker på agendaen var resultater fra en kartlegging av reiselivsnæringens forskningsbehov i Innlandet, søknad til Kompetanse-, universitets- og forskningsfondet (KUF) i Oppland, FoU-konferanse for reiseliv, fusjon og faglige muligheter for reiselivsstudiene ved Høgskolen i Innlandet (HINN), samt en innovasjonsundersøkelse for reiseliv, mat og kreative næringer – Community Innovation Survey (CIS).