Senter for reiselivsforskning v/NINA har nylig utgitt en rapport om resultater fra en kartlegging om forsknings- og utredningsbehov i reiselivsnæringen. Kartleggingen bygger på resultater fra en idedugnad med aktører i Bransjerådet for reiseliv, samt en web-basert spørreundersøkelse til aktører i reiselivet i Hedmark og Oppland. Rapporten kan lastes ned her.
Både idedugnad og spørreundersøkelse viser at næringsaktører, virkemiddel- og forvaltningsapparatet og FoU-miljøene identifiserer viktige forsknings- og utredningsbehov for reiselivsnæringen i Innlandet. Det er en klar erkjennelse av at reiselivet i Innlandet har et uforløst potensial i styrket samarbeid mellom ulike aktører og med økt bruk av FoU.

Det er spesielt 4 tema som vektlegges i kartleggingen: (1) kunnskapsbasert produkt- og opplevelsesutvikling, som reflekterer endret etterspørsel etter mer individualiserte opplevelseselementer, (2) markedskunnskap knyttet til effektiv markedsføring mot spesifikke målgrupper, (3) bærekraftige og attraktive helårsdestinasjoner, og (4) arrangement som verdiskaper.