Visit Lillehammer AS og klyngen Snowball har nylig sendt inn søknadsskisse for et Arena-prosjekt. Klyngeprosjektet har navn «Eventure» (Event & Adventure).

Prosjektets formål er å bruke arrangement som motor for økt innovasjon, vekst og forretningsutvikling i klyngen, og derigjennom styrke konkurranseevnen og verdiskapingen i Lillehammer-regionen. Dette vil skje gjennom to strategiområder: 1) Innovativ arrangementsproduksjon og 2) Utvikle bærekraftige arrangement (herunder forretningsmodeller). Visjonen/ambisjonen er å bli en nasjonal arena for arrangementsutvikling.

Ledende aktører i dette prosjektet vil være arrangører, reiselivsbedrifter, teknologi, TV/Film, sportsindustri, offentlige aktører og FOU-aktører herunder ØF, NINA, HIL, HIHm og NTNU Gjøvik.