Forskningsprosjektet Innovative Pricing Approaches in the Alpine Industry (iPaaSki) har ansatt Per Kristian Alnes (53) fra Øyer som doktorgradsstipendiat. –Det er en spennende utfordring, sier Alnes, som gleder seg til å bruke tid til faglig fordypning.

Alnes har de siste 13 år arbeidet som forsker ved Østlandsforskning, der han blant har vært prosjektleder for Norges Bank regional nettverk Innland og Folkehelse- og levekårsundersøkelsen til Oppland Fylkeskommune. I tillegg til stipendiatstillingen skal han beholde en 25-prosents forskerstilling hos sin gamle arbeidsgiver.

Regionale Forskningsfond Innlandet

IPaaSki er et RFF-finansiert forskningsprosjekt som kartlegger ski- og snowboardkjøreres preferanser i alpinbakker. Formålet er å komme til nye metoder å prise heiskort på. Hva er for eksempel optimal pris på heiskort under ulike vær- eller snøforhold?

-Vi er veldig glade for at Per Kristian nå blir en del av forskerteamet på dette prosjektet. Fagprofilen hans er midt i blinken i forhold til de forskningsspørsmålene som skal besvares, sier prosjektleder Erik Haugom ved Handelshøgskolen Innlandet. -I tillegg har han en unik og variert erfaring fra både kvantitativ og kvalitativ forskning som vi helt klart kommer til å ha stor nytte av fremover.

Bildet viser mann med brille og i grå genser, navnet hans er Per Kristian Alnes

Per Kristian Alnes

Alnes, som har så vidt begynt, skal skrive en artikkelbasert avhandling. Veilederne hans er Iveta Malasevska  (biveileder) ved Østlandsforskning og Ørjan Mydland ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.