Nytt prosjekt for å utvikle samarbeidet mellom reiselivsnæring og forsknings- og høgskolemiljøer

28.02.2014

Innlandet har fått finansiering til en ny periode i VRI-programmet. Senter for reiselivsforskning er tiltenkt en viktig rolle i reiselivsdelen av VRI-prosjektet for innlandet. Den bærende ideen i VRI er å utløse et tettere samarbeid mellom næringsaktører og forskningsmiljøer.

I den første fasen vil destinasjonsselskaper og bedriftsnettverk bli kontaktet for å avklare interessen for å delta i prosjektet. I forbindelse med søknaden ble det spilt inn signaler fra næringsaktører om noen mulige satsinger som arrangementsutvikling, utvikling av tematiserte reiseruter, naturbaserte aktiviteter og mat- og kulturopplevelser.

Senterets hjemmeside vil bli benyttet som en av flere informasjonskanaler for prosjektet.