Ny publikasjon om innovasjon i reiselivs- og opplevelsesnæringene

11.03.2014

Den internasjonale antologien «Handbook of Research on Innovtion in Tourism Industries» er nylig utgitt på forlaget Edward Elgar. Martin Rønningen og Gudbrand Lien som begge er knyttet til Senter for reiselivsforskning, har skrevet et av kapitlene i antologien. Kapitlet med tittelen «The importance of systemic features for innovation in tourism firms» dreier seg om drivkrefter for innovasjon som ligger i skjæringspunktet mellom nettverk og bedriftsnivå. Enkelt sagt har bedrifter gjennom målrettet innovasjonssamarbeid tilgang til ressurser, kunnskap og erfaringer som bidrar til innovasjonsfremmende løsninger i den enkelte bedrift.

Antologien er sannsynligvis den mest omfattende internasjonale publikasjon om innovasjon i reiselivs- og opplevelsesnæringene.