Hvordan få til et kompetanse-/forskningsløft for reiselivet i Innlandet?

Hva kan vi lære fra Opplevelser i Nord?

Dette er spørsmål som vil bli drøftet på det neste møtet i Bransjeråd for reiseliv 14. mars 2017.

Vi har invitert Einar Lier Madsen fra Nordlandsforskning til å fortelle om deres resultater og suksesskriterier med Opplevelser i Nord.

I tillegg vil vi blant annet ta opp resultater fra kartleggingen av forskningsbehov for reiselivsnæringen i Innlandet, planene om en ny nasjonal innovasjonsundersøkelse knyttet til reiseliv, kreative næringer og mat, samt hvilke faglige muligheter fusjonen mellom tidligere HiHm og HiL gir for reiselivsstudiene ved Høgskolen i Innlandet.