Lønnsomme opplevelser – med kunnskap som grunnlag

11.04.2014

Den tredje «Honnekonferansen» om FoU for bedrifter innen reiseliv og opplevelser arrangeres i år 22. mai.

Deltakerne på konferansen vil få høre hvordan andre bedrifter har brukt FoU for å utvikle seg, og få kjennskap til virkemidler som kan brukes for å skaffe kompetanse og finansiering. Et annet tema er hvilke muligheter trendene i markedet gir reiselivet og opplevelsesnæringene i Innlandet, hvilke komparative fortrinn vi har, og hvordan disse kan utnyttes.

Innledere fra nord er invitert: Ann-Heidi Hansen som var forsker i programmet «Opplevelser i nord» vil fortelle om dette, sammen med direktør for Thon Hotel Lofoten i Svolvær, Erik Tharaldsen. På slutten av dagen vil Høgskolen i Hedmark og bedriften Sarepta Studio ha et case der en opplevelsesbedrift bruker kompetanse fra spill- og animasjonsbedrifter og FoU-miljøer. Forskerne i Reiselivssenteret og VRI Innlandet (Høgskolene i Lillehammer og Hedmark, Østlandsforskning og Norsk institutt for naturforskning) har stand og er tilgjengelige for spørsmål, ‘konsultasjoner’ og diskusjoner.

Dere kan lese mer om programmet og konferansen her.