Lokal og regional mat. Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder

Sæther, Bjørnar og Haugum, Margrethe (red.) (2012): Lokal og regional mat. Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder. Tapir Akademisk forlag: Trondheim. ISBN 978-82-519-2753-6