En av omvisningene i eksperimentet Mordgåten i Gausdal var med gatebukker.

Natt til onsdag 19. mai 1841 brenner det på Madsbakken i Gausdal. Morgen etter blir to barn funnet drept i elva. Hvor er moren? Hvem har utført forbrytelsen og hvorfor?
Har du vært på Maihaugen museum i sommer, har du kanskje hørt historien ‘Mordgåten i Gausdal’ og deltatt på en omvisning. Har du også svart på spørsmål rundt opplevelsen, da er dine svar med i et forskningsprosjekt som skal hjelpe museet å videreutvikle opplevelsestilbudet.

Minneverdige opplevelser

Forsker Veronica Blumenthal har tidligere undersøkt hvilke faktorer skal til for at deltakere eller turister blir oppslukt eller revet med i en opplevelse. Å bidra til at gjestene får minneverdige opplevelser, kan være viktig for bedrifter fordi det kan lede til at kunden vil komme tilbake eller anbefaler det til andre.

Les ‘Slik kan reiselivet skape altoppslukende opplevelser’ her

Prosjektet rundt Mordgåten i Gausdal er et felteksperiment som tester teoriene rundt hvilke opplevelser som gjør besøkende oppslukt og får dem til å ha lyst til å komme tilbake. Vil de helst klare seg på egen hånd, eller er det bedre med QR-koder som viser veg? Blir opplevelsen bedre når gåten er mer utfordrende? Hva synes de om å diskutere mulige løsninger med andre besøkende eller å ha kontakt med skuespillere? For å finne ut av dette ble det laget 4 forskjellige varianter av den samme Mordgåten: én med QR-koder, én med skuespiller, én med omviser og én med kun informasjonsplakater.

De første funnene fra sommerens datainnsamling viser at gjestene likte Mordgåten som opplevelse svært godt. 89% svarte at dette var en type opplevelse de ville se mer av på Maihaugen.
Blumenthal: – Det ser også ut til at gjestene blir mer oppslukt når ansatte eller skuespillere er til stede for å veilede dem.

Interaksjon løfter opplevelsen

I den best likte versjonen av opplevelsen fulgte en skuespiller gjestene gjennom postene. Underveis skiftet hun roller fra politimester til ulike vitner og oppmuntret til diskusjon. Versjonen der en omviser i rollen som politimester fulgte gjestene gjennom løypa, men ikke oppmuntret til diskusjon, skåret også høyt. Litt mindre engasjerte, men fortsatt positive, var de gjestene som ikke traff noen ansatte, men klarte seg på egen hånd ved hjelp av infoplakater og QR-koder.
Blumenthal: -Det viste seg også at det var en sammenheng mellom hvor mye gjestene kommuniserte med andre i løpet av opplevelsen og hvor fornøyde de var. Sosiale interaksjoner er altså med på å løfte opplevelsen.

Andre funn

Flertallet opplevde Mordgåten som lærerikt og de som synes den var lærerikt, var mer fornøyde med opplevelsen. Mange gjester kommenterte ‘de ansattes prestasjon’ som det de likte best med opplevelsen. Ellers synes mange at Mordgåten var spennende og at historien var god.
Blumenthal konkluderer: -De gjestene som ble oppslukt, oppga en høyere intensjon om å besøke Maihaugen igjen og også til å anbefale andre å besøke Maihaugen.

Det gjenstår en del arbeid med de siste analyse av dataene som skal brukes i en forskningsartikkel om opplevelsesdesign og altoppslukende opplevelser. Blumenthal har videre planer om å utføre lignende eksperimenter hos andre reiselivsbedrifter for å lære mer om hvordan opplevelsesdesign kan brukes til å skape altoppslukende «immersive» opplevelser som gjestene vil huske i lang tid framover.