Innovasjon og næringsutvikling i en reiselivskontekst

Rønningen, Martin og Slåtten, Terje (red.) (2012): Innovasjon og næringsutvikling i en reiselivskontekst. Fagbokforlaget: Bergen. ISBN 978-82-450-1178-4