Professor Kjell Overvåg holdt sin tiltredelsesforelesning ved Høgskolen i Innlandet tirsdag 9. mai. Tema var Fjellbygd eller feriefjell – fritidsboliger, reiselivsutvikling, bruk og vern.

Overvåg, som har bakgrunn som samfunnsgeograf fra NTNU og UiO, oppsummerte de viktigste resultatene fra doktorgraden «Second Homes in Eastern Norway. From Marginal Land to Commodity». Han presenterte også funn fra post.doc. prosjektet «Mountain areas in Norway as attractive rural communities or urban recreational playgrounds: the challenges to a mountain policy» og arbeidet han de siste årene har gjort som forsker ved Østlandsforskning. Forskningen hans omfatter tema som fritidsboliger, reiseliv, mobilitet og flytting i rurale områder, fjellpolitikk og regionale analyser.

Overvågs hele forelesning kan lastes ned her (PDF)

Overvåg ble tilsatt som professor ved ØKORG (avd. for økonomi og organisasjonsvitenskap), Høgskolen i Innlandet, fra februar 2017. Han er nå studieleder for reiseliv, og er tilknyttet Senter for reiselivsforskning og Senter for innovasjon i tjenesteyting og har fortsatt en bistilling i Østlandsforskning.