Det er nå i gang en prosess for å revitalisere Senter for reiselivsforskning (SfR). Rektorene ved Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark samt direktør ved Østlandsforskning og forskningssjef ved Norsk institutt for naturforskning utgjør nå styringsgruppen for SfR.

Styringsgruppen har nedsatt en arbeidsgruppe som har kommet med anbefalinger til hvordan en skal revitalisere SfR. Disse anbefalingene omfatter revitaliserte mål, organisering og administrasjon. I dette ligger også forslag til organisering av et bransjesenter. Styringsgruppen vil nå se nærmere på disse anbefalingene.