Deltakelse på konferanse

08.05.2013

Konferansen «Lønnsomme opplevelser – med kunnskap som grunnlag» ble arrangert 7. mai 2013 på Honne. Arrangører var NHO Innlandet, Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune. Representanter for Senter for reiselivsforskning bidro på ulike måter. Hans Holmengen (HiL) presenterte foreløpige resultater fra prosjektet «Trender i reiselivet». Hans Olav Bråtå (ØF) orienterte om virkemidlet Kompetansemegling finansiert av VRI Innlandet. Kjell Overvåg (ØF), Terje Slåtten (HiL) og Thor Flognfeldt (HiL) bidro til sesjonen «FoU-arbeid i praksis – hvordan?».