fritidsboliger

Bilde: CH-Visit Norway

Den delen av prosjektet ser nærmere på styringsaspekter og planlegging av utbygging av fritidsboliger/fritidsboligdestinasjoner i Innlandet (eks på fjellet). Fritidsboliger utgjør en svært viktig del av turismen i Innlandet, der brukerne verken er ekte turister eller fastboende, noe som medfører konsekvenser for bruksmønster og dermed ressursutnyttelse av samfunnsmessig og turistmessig infrastruktur. Denne typen destinasjonsbygging reiser en rekke styringsmessige utfordringer, som også omfatter bærekraft. Det gjelder for eksempel overordnet arealbruk/arrondering, utnyttelsesgrad (varme/kalde senger), infrastrukturelle utfordringer, material- og energibruksløsninger, organisering og finansiering av fellestiltak/turistmessig infrastruktur i og rundt fritidsboligområdene mv.