fokusgrupper

Bruk av fokusgrupper er en kvalitativ metode der likeartede grupper dybdeintervjues, her for å utforske deres vurderinger og syn på bærekraft. Det legges i intervjuene særlig vekt på å få synspunkter på prioriteringer og forståelse av paradokser rundt bærekraftbegrepet. Likevel er det også et mål å bruke dette som basis for konkrete forslag som skal fremme bærekraften i næringen i Innlandet.

Den delen av prosjektet vil studere ulike modeller for styring (governance) og hvordan ulike aktører, nivåer og sektorer samhandler eller ikke om de tre bærekraftdimensjonene, primært gjennom dokumentstudier og intervju med forvaltning og ulike nærings- og interessegrupper.

Bilde: Visit Norway/Tina Stafren