Økende bruk av fritidsboligen rundt juletider og hytteeiere som handler lokalt er de nye trendene i Norges største hyttekommune. Dette kommer fram i en foreløpig oppsummering av hyttebrukerundersøkelsen på Sjusjøen.

Spørreundersøkelse

Østlandsforskning gjennomførte i høst i samarbeid med Ringsaker Almenning, Brøttum Almenning, Nes Almenning, Phil AS, Ringsaker kommune og velforeningene en omfattende spørreundersøkelse. 1.456 personer svarte på spørsmål om forskjellige aspekter av hyttelivet.

-Vi har fått inn en masse vurderinger av aktivitets- og opplevelsestilbudet og hvordan dette blir brukt og kvalitetene på dette, forteller forsker Thor Flognfeldt.

Særlig er det tilgjengeligheten til å komme seg ut og rundt i naturen, enten det er i skiløypa, på sykkelstier eller til fots på småvegene i området, som gjør dette til et attraktivt naturområde.

Utviklingen

Det er fjerde gang hytteeierne på Sjusjøen ble spurt om sin mening. Tidligere undersøkelser ble gjort i 1991/1992, 2003 og 2010/2011 og sammen med svarene fra i høst gir de oss innsikt i utviklingen i hyttelivet de siste 25 år.

I en første analyse av de nye tallene blir det tydelig at brukerne nå er på hytta flere ‘ovale helger’ og færre lange ferieturer enn før. Særlig merkbart er at hyttene brukes mer i desember enn tidligere, og at man nå i større grad feirer jul på Sjusjøen, ikke bare vinterferie og påske.

Dette har, tenker Flognfeldt, har sammenheng med at standarden på fritidsboligen har blitt mye bedre. Nå er det kun 10 prosent som har bare utedo, 75 prosent har innlagt kommunalt vann, 90 prosent mottar elektrisitet fra et energiselskap og mer enn 90 prosent kan også om vinteren komme helt fram til hytta med bilen.

Figur: Birgitta Ericsson

Tilbud i nærheten

En annen interessant utvikling forskerne ser er at innkjøp av matvarer og service hele tiden skjer nærmere Sjusjøen.

I 1992 ble det meste kjøpt før eierne reiste hjemmefra, nå handles det meste i Ringsaker kommune.

-Dette er både før de låser opp hyttedøra, under oppholdet og ikke minst før de reiser tilbake. Dette skaper verdifulle arbeidsplasser, understreker Flognfeldt. Utvidete åpningstider og søndagshandel har mye å si: – Det at butikkene har muligheter til salg på kveldstid gjør at den lysere delen av dagen kan brukes til ski- og sykkelturer, mens handelen kan foregå seinere.

Betaling

-En annen interessant observasjon er at de som bruker treningsområdene for tidlige skigåing på høsten ikke har noe imot at det kreves betaling for å kunne bruke løyper som er laget med produksjon av kunstsnø, sier Flognfeldt.

Mange respondenter understreker likevel at penger også må kreves inn av andre som bruker anleggene, for eksempel folk på dagsturer både fra Mjøsbyene og hovedstaden.

Sluttrapporten kommer i løpet av våren.

Les resultatene fra undersøkelsen som er gjort i 2010-2011 her.

RINGSAKER

  • 33000 faste innbyggere
  • Norges største hyttekommune
  • Litt under 7 000 privateide hytter i hele kommunen
  • Vekst på 1.200 hytter fra 2000 til 2017