Søknad Sustainability Education

Søknad Sustainability Education

Campus Evenstad ved Høgskolen i Hedmark søker NOKUT om å bli Senter for fremragende bærekraftsutdanning. Flere miljøer på Høgskolen i Lillehammer er involvert i søknaden som tenkte samarbeidspartnere, blant annet reiselivsmiljøet og deler av det samfunnsvitenskapelig...