Hytter, hvordan øke bruken?

Hytter, hvordan øke bruken?

Utbyggingen av fritidsboliger er trolig det viktigste som har skjedd i mange dal- og fjellregioner når det gjelder nærings- og samfunnsutvikling de siste ti-årene. Utbyggingen har også en miljømessig side, jevnfør debatten i mediene i den siste tiden. I dette...