Blir smartere på setra! Forskere fra NINA og Gammel Kleppe gård i Vågå skal nå i gang med å utvikle Stokstad Biolab. Her skal store og små besøkere kunne forske, kartlegge og følge sitt forskningsprosjekt over tid. Prosjektet er fortsatt i oppstartsfase, men ideene strekker seg fra registrering av fugler i hekkeperioden, vannprøver og analysering av livet i vann, dokumentere gjengroing, se på insekter og geologi.

-Det handler om å danne grunnlaget for naturopplevelser og naturforundring, sier initiativtaker Dag Lindvig. -Det blir viktig å bruke naturen rundt setra og forskningen skal være for alle aldersgrupper og naturvitenskapelig.

Prosjektet får støtte fra VRI Innlandet, og er et resultat av kompetansemegling gjennomført av Østlandsforskning. VRI Innlandet er forskningsrådets satsing på forskning og innovasjon i norske regioner.

Gammel Kleppe gård har 15 bygninger fra 1600- og 1700-tallet som de siste 25 årene er blitt restaurert. Vertskapet er nå i gang med å restaurere nærliggende Stokstad gård. Stokstad har en gammel seter med 5 bygninger i Bøneslia, og det er her Biolabben skal foregå. –Setra ligger i heimfjellet, mellom dalen og nasjonalparkene og det er her vi ønsker å skape et sted for formidling og undervisning, sier Lindvig.

Verdiskapningen ligger i at Kleppe kan tilby en totalopplevelse som inkluderer utstyr for undersøkelse, veiledning, mat og opphold på stedet og i felten. Etter gjestene har reist hjem skal de kunne følge med på forskningsresultatene sine på hjemmesiden til Stokstadseter Biolab. Hva har andre som har gjort den samme undersøkelse funnet ut? Har eggene klekket? Hvordan går det med fisken som ble analysert?

Norsk Institutt for Naturforskning er en del av Senter for reiselivsforskning og har kunnskap innen de reiselivsmessige sider av prosjektet.

I august skal de involverte på befaring på setra og begynne å utvikle produktet. De første testpersoner forventes å kunne innta Biolabben i høst.