Søknad om støtte fra KUF-fondet

Høgskolen i Lillehammer har i samarbeid med Østlandsforskning, Norsk institutt for naturforskning, Høgskolen i Hedmark og Kunnskapsverket, sendt inn søknad til kompetanse- og utviklingsfondet i Oppland (KUF) om reiselivsprosjektet: «Turisme og verdiskaping i Innlandet og fjellregionen».

Søknaden er en oppfølging av innlandsutvalgets tilrådning om et forskningsløft for reiselivsforskning (rapport 2015). Reiselivsprosjektet vil vektlegge næringsrettet og innovasjonsskapende forskning. I søknaden er det foreslått tre forskningstemaer:

  1. De store destinasjonenes utviklingsmuligheter og ringvirkninger. Tradisjonelle reiselivsnæringer og hytteturisme som verdiskapere.
  2. Fjellturismeopplevelser og fjellturismebedrifter: Næringsutvikling og forretningsmodeller basert på lokaløkonomiske forutsetninger i fjellområdene.
  3. Suksesskriterier for arrangements- og opplevelsesturisme: Verdiskaping og innovasjonsprosesser.