I 1907 var det registrert 12 hytter i Sjusjøenområdet, anno 2018 har det blitt til 5200. Eierne til 1456 av dem svarte i fjor på en rekke spørsmål. Resultatene presenteres i en oppsummerende sluttrapport fra Østlandsforskning, som kan leses her.

Rapporten tar for seg hvem hytteeierne er, hvor de kommer fra og hva slags fritidsbolig de har. En moderne fritidsbolig med alle fasiliteter eller en mer tradisjonell hytte med kanskje fortsatt en utedo? Hva liker hytteeierne å gjøre på Sjusjøen og hva kan forbedres?

Sentrale funn

Noen sentrale funn og konklusjoner er:

– Fritidsboligene i undersøkelsen har meget høy standard

– Sju av ti fritidsboligeiere er fra Oslo-regionen

– Mange av disse fritidsboligene brukes mye – ca 67 døgn i året gjennomsnittlig. Det er også registrert at mange brukes i jul- og nyttårshelgene

-Mai og november er hyttene minst i bruk

-Det er et ønske om et mer variert servicetilbud, for eksempel utvalget på mattilbudet og enkle serveringssteder langs løyper og stier.

– Som ventet er et stort og variert løypetilbud er viktig om vinteren, nærhet til gode turstier om sommeren

– Åpningstidene i butikk og søndagsåpent er et viktig servicetilbud som mange setter pris på

-De som bruker treningsområdene for tidlig skigåing på høsten ikke har noe imot at det kreves betaling for å kunne bruke løyper som er laget med produksjon av kunstsnø

Les en tidligere artikkel med funn fra undersøkelsen her

Om rapporten

Rapporten baserer seg på data for i alt 1.456 fritidsboliger, der eierne har besvart et omfattende elektronisk spørreskjema. De fleste fritidsboligene som omfattes av undersøkelsen er lokalisert til de sentrale områdene på Sjusjøen, det vil si Sjusjøen sentrum, og til særlig Rømåsen og Natrudstilen.  Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 22. august til 20. november 2017. Respondentene ble bedt om å svare for foregående 12 måneder, dvs. for august 2016 til og med juli 2017.

Hva har forskerne spurt om? Spørreskjemaet ligger her.

Det er fjerde gang det har blitt gjennomført en hyttebrukerundersøkelse på Sjusjøen. Tidligere undersøkelser ble gjort i 1992, 2004 og 2011.

Les tidligere publisert notat med funn fra undersøkelsen her.