Strukturelle begrensninger, som  for eksempel mangel på tid, værforhold eller høye kostnader, hindrer folks deltakelse i fritidsaktiviteter som å stå på ski . En måte å hjelpe å overvinne begrensningene på, kan være å tilby heiskort til alpinbakkene til forskjellige priser. For mindre hyppige og ivrige alpinister kan heiskortet for eksempel være billigere, og kun gyldig for et begrenset antall skiheiser eller kun på bestemte ukedager, skriver forskere i IPaaSki-prosjektet i en ny artikkel i tidsskriftet Managing Sport and Leisure.

IPaaSki (Innovative Pricing Approaches in the Alpine Industry) er et forskningsprosjekt finansiert av Regionale  Forskningsfond Innlandet. Prosjektet kartlegger ski- og snowboardkjøreres preferanser i alpinbakker.

Betalingsvilje

Forskerne har i denne studien brukt valgmodellering for å undersøke betalingsviljen for skiheiskort i forhold til forskjellige strukturelle begrensninger. Valgmodellering betyr at respondentene velger et produkt eller tjeneste ut fra hypotetiske scenarier.

Funnene i denne studien viser at ski-preferanser og betalingsvilje varierer blant hvor aktive skiløpere er. De mindre hyppige skiløpere er mest følsomme for værforhold og er mindre villige til å betale for å stå i bakken i dårlig vær. Svært hyppige alpinister har høyest betalingsvilje for ekstra lengde på skiløypene.

Prisdifferensiering kan brukes som et instrument for å begrense påvirkningen av for eksempel dårlig vær på folks valg om å stå på ski eller ikke. Studien gir verdifulle implikasjoner basert på en forståelse av prisens innvirkning på individers valg.