Vinteren og våren 2016 gjennomførte førsteamanuensis Randi Bredvold (HiL) og høgskolelektor Helene Kvarberg Tolstad (HiL) et VRI-prosjekt i samarbeid med Destinasjon Sjusjøen ved daglig leder Tone Alterskjær. Målet med prosjektet var å innhente kunnskap fra andelseierne som destinasjonsselskapet skal kunne bruke for å ta tydelige og strategiske valg framover, samt å skape enighet og eierskap blant andelseierne om prioriteringer og arbeidsformer.

I løpet av vinteren og våren 2016 ble det gjennomført intervjuer med til sammen 19 andelseiere i destinasjonsselskapet. Disse representerte de ulike aktørene i destinasjonsselskapet.

Det var enighet fra starten av om at målet ikke med prosjektet var å skrive en rapport, men å formidle den informasjonen og kunnskapen som kom ut av intervjuene tilbake til destinasjonsselskapet og dets andelseiere i form av en heldagsworkshop. Prosjektet ble avsluttet med en heldagsworkshop på Sjusjøen i oktober. I forkant av workshopen ble informasjonen som kom fram gjennom intervjuene presentert for daglig leder i Destinasjon Sjusjøen og de to største grunneierne på Sjusjøen, som også er andelseiere i destinasjonsselskapet.

I løpet av prosjektperioden har det skjedd en positiv utvikling i samarbeidsklimaet i destinasjonsselskapet, og målsetningen om at flere av andelseierne skulle få et større eierskap til ulike oppgaver destinasjonsselskapet jobber, har vært vellykket.