Seniorer reiser mer enn noensinne før og reiselivsaktører har behov for å forstå deres ønsker og krav. For at turistnæringen bedre kan utnytte mulighetene som finnes med å skreddersy produkter og tjenester for eldre mennesker, har det blitt startet et Erasmus+ prosjekt kalt ‘Silver Tourism’.

En av prosjekteiere er den europeiske organisasjonen for fjellpolitikk, Euromontana. Her er Østlandsforskning og Hedmark fylkeskommune også medlem.

Opplæringsverktøy

Målet med Silver Tourism-prosjektet å gi opplæring til turistbransjen slik at den er klar for å møte og hjelpe seniorer best mulig og utnytte potensiale denne gruppen har.

Hertil har det blitt utviklet et e-læringsverktøy Massive Open Online Course» (MOOC), som er tilgjengelig på Silver Tourism-prosjektets nettside (engelsk). MOOCen Silver Tourism er et kurs med fem moduler:

  1. Understanding the needs of silver- age tourists and accompanying peoples
  2. Designing Silver Tourism Products and Services
  3. Silver Marketing Tourism Products and Services
  4. Developing local/ regional Silver Tourism Destination
  5. Assurance and improvement of Silver Tourism Service

For alle og gratis

Kurset  er tilgjengelig for alle. Du må opprette en profil for å logge inn, men ut over dette er kurset gratis. Det er delt i 5 enheter med en liten quiz å fullføre mellom hver enhet for å gå videre til neste. Kurset er på engelsk.