Forskerne i Senter for Reiselivsforskning ønsker velkommen til en lavterskellunsj som gir deg kunnskap, bekjentskap og mat i et jafs! Vaffellunsj er en uformell møteplass der du kan spise matpakka og får servert en vaffel mens reiselivsforskere presenterer kort fra sine prosjekter.

Korte foredrag

På årets første lavterskellunsj presenterer Sofie Kjendlie Selvaag fra sitt doktorgradsprosjekt som handler om hvordan kommunikasjonstiltak kan endre atferd i naturområder. Sofie er ansatt hos NINA, som er partner i Senter for Reiselivsforskning.

Forsker Iveta Malasevska fra Østlandsforskning ved HINN forteller om funn fra et stort RFF-finansiert prosjekt, Ipaaski, som undersøker innovativ prissetting av heiskort. Prosjektet er nå i sluttfasen.

Til slutt vil forsker Veronica Blumenthal orientere kort om prosjektet som ser nærmere på hvordan hyttefolk i større grad kan bidra til lokal næringsutvikling.

Det vil være tid til spørsmål og mingling.

Når: tirsdag 14. februar 2023 kl. 11.30-12.30

Hvor: Drotten (rommet innenfor kantina) på Lillehammer campus, Høgskolen i Innlandet

Vi ønsker å vite om vi skal servere 10 eller 500 vafler, så meldt deg på før 8. februar via https://nettskjema.no/a/311172

Velkommen!