Prosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet er i sluttfasen og det er grunnen til at det er litt stille rundt oss. Dette betyr bare at arbeidet foregår bak kulissene. Les her hva du kan forvente de neste månedene.

Avslutningsseminar

Vi inviterer til et digitalt avslutningwebinar 25.november i Zoom. Her kommer vi til å presentere funn, illustrere casene som er jobbet med og her vil det bli plass for diskusjon.

Meldt deg på avslutiningswebinaret her!

På seminaret presenteres et temahefte med konkrete anbefalinger og tips for å få til et reiseliv som er bra for verden, verten og vettet. Vi arbeider nå med innholdet til seminaret, følg med på arrangementet på Facebooksiden til Senter for Reiselivsforskning for mer informasjon.

Analyse og artikler

Vi jobber også iherdig med ferdigstilling av tre fagfellevurderte artikler om case Sjusjøen og case Dovre. Disse blir snart sendt inn til blant annet Journal of Sustainable Tourism. Bokkapitellet ‘Good, bad or ugly toruism? Sustainability discourses in nature-based tourism er i review og kommer ut i en antologien Nordic perspectives on Nature-based Toruism. From place-based resources to value-added experiences, som er en utgave til prosjektet BIOTOUR

Prosjektet har i år publisert flere artikler. I vår kom artikkelen ‘Exploring sustainable experiences in tourism’ med case Mjøsa som utgangspunkt. Den kan leses i Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.

Nylig ble artikkelen ‘Co-designing emergent opportunities for sustainable development on the verges of inertia, sustaining tourism and re-imagining tourism’ publisert i Tourism Recreation Research.