Etter en lang tid med restriksjoner kunne Bransjerådet for reiseliv komme sammen på Lillehammer i november 2021. De fleste inviterte møtte fysisk, men det var også mulig å delta via ZOOM.

Bransjerådet inngår som en del av Senter for reiselivsforskning (SfR) med formål om å styrke en kunnskapsdrevet utvikling innen reiseliv.

Forsamlingen diskuterte forslaget om et mulig forskningsprosjekt: ‘NASA- Nasjonalpark og Samfunn.’ Ideen ble presentert av Oddgeir Andersen (NINA) og Kristin Evensen Mathiesen (HINN) med bakgrunn i at det er foreslått å utvide noen nasjonalparker i Innlandet. Det byr på både utfordringer og muligheter knyttet til verneformål, besøksstrategier og trender. Her fikk forskerne mange gode innspill å gå videre med.

Doktorgradsprosjekter innen reiseliv

Lena Wistveen og Sofie Kjendlie Selvaag presenterte dine PhD-prosjekter. Wistveen er helt i startfasen av prosjektet og har planer om å bruke Alpinco som case rundt bærekraftig reiseliv, innovasjon og omstilling i reiselivet etter COVID-19. Selvaag har kommet et stykke med sitt prosjekt ‘Tiltak for å endre atferd i naturområder’. En av strategiene for å forvalte friluftsliv er å bruke ulike virkemidler for å endre folks atferd, for eksempel gjennom god kommunikasjon.

Bachelorstudier

Helene Kvarberg Tolstad informerte om revideringen av bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser ved Høgskolen i Innlandet. Studiet vil bli sett i sammenheng med bachelor i Kulturprosjektledelse, og med fokus på arrangement- og opplevelsesutvikling.  I det videre arbeidet skal det sees på muligheter å utvikle spesialisering og praksiselementer.

Neste møte i Bransjerådet blir i første delen av 2022.

Her kan du se en kort video om Bransjerådets møte