Onsdag 24. august ble det første møtet i Bransjeråd for reiseliv gjennomført. Bransjerådet inngår som en del av Senter for reiselivsforskning (SfR). Bransjerådets formål er å bidra til å styrke en kunnskapsdrevet utvikling innen reiseliv.

Aktørene i bransjerådet er valgt ut fra geografisk spredning, og skal gjenspeile næringsstrukturen, samt inkludere både private og offentlige aktører.

FoU-representanter fra alle de fire konsortiepartnerne i SfR (HiL, Østlandsforskning, NINA og HiHm) var tilstede på møtet og presenterte bredden i pågående forskningsprosjekter. Reiselivsutdanningen ved HIL ble også presentert. Det ble spennende diskusjoner og mange gode innspill til både reiselivsutdanningen og fremtidige forskningsprosjekter.