Fritidsboliger, bærekraft og flyreiser. Forskerne tilknyttet Senter for Reiselivsforskning har i sommer formidlet kunnskap fra mange områder og i mange forskjellige kanaler.

Nylig ble artikkelen ‘Planning of second-home tourism and sustainability in various locations: Same but different?’ publisert i Norsk geografisk tidsskrift.

I artikkelen understreker forfatterne at den lokale konteksten har betydning for planlegging av bærekraftige fritidsboligområder. Utfordringer med de forskjellige bærekrafts dimensjoner er stedsavhengige, og regionale og lokale myndigheter bør derfor reflektere over hva de vil med fritidsboliger allerede i planleggingsfasen. Er det forutsetninger for økonomisk bærekraft, er miljøaspektet viktigst eller bør det fokuseres på sosial bærekraft?

Analysen er basert på data samlet inn i forbindelse med prosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet

Les hele artikkelen i norsk geografisk tidsskrift her  

I media

Senter for reiselivsforsknings forskere blir ofte brukt som eksperter i media. NRK intervjuet senterets leder i sommer om at flere og flere ønsker å reise

dame foran et bilde av en konsert forteller om hvordan hun ble oppslukt i oopplevelsen

Reiselivsforsker Veronica Blumenthal på Forskningsdagene 2022

langsomt. Les hele saken Trendy å reise langsomt og miljøvennlig: Anne sykler alene til Hellas her

Flyselskaper rapporterer nedgang i antall passasjerer og antall flyvinger er ennå ikke tilbake på nivået fra før pandemien. -Overraskende, kommenterer forsker Veronica Blumenthal i denne artikkelen i Dagsavisen: Nedgang i antall flygninger siden før pandemien: – Overraskende, mener forsker

De nasjonale Forskningsdagene 2022 arrangeres de siste ukene i september og også i år bidrar Senter for Reiselivsforskning. Onsdag 21. september fortalte Veronica Blumenthal om reiser og opplevelser vi sent vil glemme på arrangementet ‘Vettug viten’ på Lillehammer Bibliotek.

Les artikkelen om Blumenthals forskning om altoppslukkende opplevelser her

Studietur

Stipendiatene Merethe Lerfald og Lena Wistveen fokuserer i sine prosjekter på fritidsboliger. De har nylig vært på studietur til Geilo og Rjukan sammen med Innlandet Fylkeskommune. Temaet var ‘klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner’ og de har fått faglig input og nyttige kontakter rundt spørsmål om stedsutvikling og forholdet mellom fastboende og fritidsbefolkning.

Ut i verden

Tre damer foran en banner med tekst om international conference on monitoring and management of visitor in recreational and protected areas

Forskerne Xiang Yin Mei, Monica Breiby og Lena Wistveen på konferansen MMV11 i Latvia

I september deltok stipendiat Lena Wistveen og forskerne Xiang Ying Mei og Monica A. Breiby på konferansen Monitoring and management of visitors in recreational and protected areas (MMV11) i Jurmala, Latvia. Lena hadde følgende presentasjon: Destination or place? A case study of social sustainability and tourism in Øyer, Norway. Monica leder sesjonen Monitoring and management of visitors: lessens learned, hun er også deltaker i The Steering Commitee.

Veronica Blumenthal presenterer paperet ‘Social sustainability and second homes: Accommodating the utilization of second home owners as a resource in local place- and business development’ på det Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research i Finland  i slutten av september.

I oktober presenterer vi funn fra CreaTur-prosjektet for det internasjonale nettverk for fjellområder, Euromontana. Overskriften for den 12. European Mountain Convention, som avholdes i Sila i Italia, er “Smart mountains: how to make our territories attractive and future-oriented?”. Nye plattformer og delingsøkonomi i reiseliv er et tema som står på programmet.