Campus Evenstad ved Høgskolen i Hedmark søker NOKUT om å bli Senter for fremragende bærekraftsutdanning. Flere miljøer på Høgskolen i Lillehammer er involvert i søknaden som tenkte samarbeidspartnere, blant annet reiselivsmiljøet og deler av det samfunnsvitenskapelig miljøet, samt Senter for praksisrettet utdanningsforskning. Søknaden fokuserer på å utvikle et helhetlig akademisk fellesskap.

NOKUT har mottatt 22 søknader fra 12 institusjoner. I løpet av juli blir bestemt hvilke av søknadene går videre til en avsluttende runde og får besøk av evalueringskomiteen.

Oversikten over søkere og hele søknaden ligger her.