Publikasjoner fra VRI

VRI-programmet (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) har vært i drift fra 2007. Kunnskap og erfaringer fra VRI-programmet er samlet og publisert i flere antologier. Forskerne i VRI har også vært aktive bidragsytere i antologier som primært kan relateres til andre utviklingsprogrammer og prosjekter, for eksempel Interreg, men der innholdet også er svært relevant i VRI-sammenheng. Referanser til disse bøkene er listet nedenfor.


Stokstadseter Biolab for store og små forskere

Blir smartere på setra! Forskere fra NINA og Gammel Kleppe gård i Vågå skal nå i gang med å utvikle Stokstad Biolab. Her skal store og små besøkere kunne forske, kartlegge og følge sitt forskningsprosjekt over tid. Prosjektet er fortsatt i oppstartsfase, men ideene...

VRI Bjørkeøl RUTEN

Får forskerhjelp til å brygge bjørkeøl – VRI Bjørkeøl RUTEN Arthur Bredli går rundt i bjørkeskogen i Espedalen og borrer hull i trærne. Han setter en slange i hullet og lar sevjen piple i kannen. Hjemme på Espedalen Fjellbryggeri, som er en del av Ruten...