VRI 3

 

VRI er Forskningsrådets regionale satsing på innovasjon og utvikling gjennom samhandling.

VRI3 ble gjennomført i perioden 2014-2017 for tredje og siste tre-årsperiode. Betydningen av «samhandling» bygger på en forståelse av at kontakt og dialog mellom næringsliv/bedrifter, forsknings-/utviklingsinstitusjoner samt offentlige virkemiddel-aktører – «de gode hjelperne» – vil være viktig for å fremme utvikling og verdiskaping i næringslivet.

Ett av satsingsområdene er reiselivs- og opplevelsesnæringene, og Senter for reiselivsforskning er VRI-3s kanal for formidling og utveksling av forskningsbasert kunnskap om og for disse næringene. Nyheter, konferanser, publikasjoner og presentasjoner i ulike fora blir lagt ut her. Kontakt, kommentarer, spørsmål eller andre henvendelser kan gjøres til kontaktpersonene nedefor. Se også VRI Innlandets egne nettsider her. 

 

VRI 3 Reiseliv

 

Mål

VRI 3 Reiseliv ble avsluttet 31.12.2016.

Bidra til flere levedyktige reiselivsbedrifter gjennom økt kompetanse og bruk av FoU i reiselivs- og opplevelsesnæringene i Innlandet. Det legges særlig vekt på hvordan destinasjonsselskapene gjennom innovasjonsaktiviteter kan bidra til å styrke verdiskaping i bedriftene.

 

Strategier og virkemidler

VRI 3 Reiseliv skal

  • stimulere til innovasjoner og «klynge»-samarbeid og utvikling av bedrifts-nettverk
  • støtte nettverk for kompetanseoverføring mellom ulike arrangement, for å forbedre arrangementsutvikling og ledelse
  • utarbeide kunnskapsgrunnlag/analyser for å stimulere samarbeid og innovasjons¬prosesser i og mellom destinasjonsselskapene
  • målrette bruk av mobilitetsvirkemidler (‘kompetansemegling’ og ‘personmobilitet’)

 

Kompetansemegling i VRI

  • For mange bedrifter kan økt bruk av FoU bedre både innovasjonsevne og lønnsomhet. Kompetansemegling hjelper bedrifter til å identifisere spørsmål som kan løses via FoU og utvikler dette til et prosjekt sammen med bedriften. Vi hjelper til med å finne et FoU-miljø og vi kan bidra med midler til finansiering. FoU-behovene kan være knyttet til produktutvikling, organisering og logistikk, markedsanalyser, interne prosesser i bedriften m.v. Mange bedrifter har svært gode erfaringer med å benytte seg av kompetansemekling.
  • I VRI 3 er kompetansemeglingen innen reiselivs- og opplevelsesnæringene særlig rettet mot destinasjonsselskaper og nettverk av bedrifter.

 

Kontaktpersoner i VRI

Elisabeth Winther, tlf: 911 56 505, epost: elisabeth.winther@hil.no 

Eller kompetansemegler Hans Olav Bråtå, tlf: 913 78 131, epost: hob@ostforsk.no