Kontakt

apr 18, 2016 |

Høgskolen i Innlandet, avd. Lillehammer / Senterets leder

Kjell Overvåg
kjell.overvag@inn.no
Tlf: 61 28 85 84

Klikk her for forskningsområder

Monica

Monica Breiby

monica.breiby@inn.no

Tlf: +47 61 28 80 54

www.inn.no

Østlandsforskning

Birgitta Ericsson

 

 

 

 

Birgitta Ericsson

be@ostforsk.no
Tlf: 45 22 69 28

www.ostforsk.no

 

 

NINA

 

Aas_Ø_Syverhuset_AO_2014

Øystein Aas
oystein.aas@nina.no
Tlf: 934 66 710

www.nina.no

Høgskolen i Innlandet/Hedmark

harry.andreassen-hihm.no_employee_large

Harry Andreassen

harry.andreassen@inn.no
Tlf: 62 43 08 52

www.inn.no

Xian Ying Mei

Xiang Ying Mei
xiang.mei@inn.no
Tlf: 905 05 085