Deltakere og kalender

Prosjektet i media:

Reiselivet: -Vi må tenke større enn Innlandet (Hamar Arbeiderblad, mars 2018)

Vil trekke framtidens turister til Innlandet (Hamar Arbeiderblad, juni 2018)

Forsker på turister (NRK Østnytt, juli 2018)

Vil se Mjøsregionen gjennom turistenes briller (GD, juli 2018)

Forskerne vil se Gjøvik-turistenes feriebilder (OA juli 2018)

Forskere studerer feriebilder fra Mjøsa (forskning.no, september 2018)

Forsker på ferievaner (Hamar Arbeiderblad, september 2018)

Fra danske østers til Mjøsas lågåsild (Byavisa Lillehammer november 2018)

Leve Mjøsa! (Byavisa Lillehammer, november 2018)

Kalender:

  • 2019: feltarbeid Dovre/Dombås, Renafjellet, Granavold
  • Deltakelse på avslutningskonferanse InnoCoast i Aalborg, Danmark
  • 27.mars arbeidsgruppemøte

Arbeidsgruppene

Deltakerne i arbeidsgruppene bidrar med å drøfte, komme med innspill og etablere kontakt med relevante eksisterende nettverk, slik at prosjektet kan gjennomføres på best mulig måte. Deltakerne i arbeidsgruppene er invitert på grunn av blant annet bakgrunn, kunnskap og kontakter. Det er lagt opp til inntil 3 gruppemøter i året.

Arbeidsgruppe 1 har særlig fokus på Kunnskapsdrevet produkt- og opplevelsesutvikling. Deltakere her er: Ole Volden Sandersen (Atlungstad Brenneri), Ole Erik Bjørnstadhaugen (Nasjonalparkriket), Nadja Hartikkala (Innovasjon Norge), Arne-Jørgen Skurdal (Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike Reiseliv), Erik Lillebråten (Norsk Kulturarv), Turid Windjusveen Olsen (Fylkesmannen i Hedmark).

Arbeidsgruppe 2 har særlig fokus på Bærekraftige og attraktive helårsdestinasjoner, inkludert fritidsboliger. Deltakere her er: Erlend Gjelsvik (Oppland Fylkeskommune), Mai Bakken (Norsk Fjellsenter), Jan Ove Holmen (Sjusjøen Vel), Frederik Holte Breien (Valdres Natur- og Kulturpark), Katrine Kleiven (Engerdal kommune).

 

Prosjektgruppa 

Prosjektgruppa er forskerne som gjennomfører prosjektet.