Deltakere og kalender

Arbeidsgruppene

Deltakerne i arbeidsgruppene bidrar med å drøfte, komme med innspill og etablere kontakt med relevante eksisterende nettverk, slik at prosjektet kan gjennomføres på best mulig måte. Deltakerne i arbeidsgruppene er invitert på grunn av blant annet bakgrunn, kunnskap og kontakter. Det er lagt opp til inntil 3 gruppemøter i året.

Arbeidsgruppe 1 har særlig fokus på Kunnskapsdrevet produkt- og opplevelsesutvikling. Deltakere her er: Ole Volden Sandersen (Atlungstad Brenneri), Ole Erik Bjørnstadhaugen (Nasjonalparkriket), Nadja Hartikkala (Hanen), Arne-Jørgen Skurdal (Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike Reiseliv), Erik Lillebråten (Norsk Kulturarv), Turid Windjusveen Olsen (Fylkesmannen i Hedmark).

Arbeidsgruppe 2 har særlig fokus på Bærekraftige og attraktive helårsdestinasjoner, inkludert fritidsboliger. Deltakere her er: Erlend Gjelsvik (Oppland Fylkeskommune), Mai Bakken (Norsk Fjellsenter), Jan Ove Holmen (Sjusjøen Vel), Frederik Holte Breien (Valdres Natur- og Kulturpark), Katrine Kleiven (Engerdal kommune).

Prosjektgruppa 

Prosjektgruppa er forskerne som gjennomfører prosjektet.

Kalender:

Vår 2018:  litteraturstudier og forberedelse feltarbeid i caseområdene

27. juni 2018: andre samling arbeidsgruppene, kl 10. på NINA

Sommer 2018: feltarbeid Mjøsområdet

Sommer/høst 2018: feltarbeid Renåfjellet, Sjusjøen og Gran

31. oktober: samling arbeidsgruppene i forbindelse med konferanse Bærekraftig hytteutvikling i fjellområdene i Valdres

Oktober (uke 42 eller 43): Møte i Bransjerådet for reiseliv og presentasjon av det danske prosjektet Innovasjon i dansk kystturisme – InnoCoast ​. Vi kommer tilbake til nærmere dato.

2019: feltarbeid Dovre

Prosjektet i media:

Reiselivet: -Vi må tenke større enn Innlandet (Hamar Arbeiderblad, mars 2018)

Vil trekke framtidens turister til Innlandet (Hamar Arbeiderblad, juni 2018)