Deltakere og kalender

Prosjektet i media:

Reiselivet: -Vi må tenke større enn Innlandet (Hamar Arbeiderblad, mars 2018)

Vil trekke framtidens turister til Innlandet (Hamar Arbeiderblad, juni 2018)

Forsker på turister (NRK Østnytt, juli 2018)

Vil se Mjøsregionen gjennom turistenes briller (GD, juli 2018)

Forskere studerer feriebilder fra Mjøsa (forskning.no, september 2018)

Forsker på ferievaner (Hamar Arbeiderblad, september 2018)

Kalender:

  • 19.september 2018:  Eva Duedahl Knudsen presenterer «Innovasjon gjennom samskapning for bærekraftig reiselivsutvikling» på Forskningsdagenes arrangement ‘Velkommen INNafor på HINN Lillehammer
  • 24.-26. september 2018: Forskerne i BOR-prosjektet leder en sesjon på 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research i Alta
  • Oktober (uke 42 eller 43): Møte i Bransjerådet for reiseliv og presentasjon av det danske prosjektet Innovasjon i dansk kystturisme – InnoCoast ​. Vi kommer tilbake til nærmere dato.
  • Uke 47: Møte i arbeidsgruppene der resultatene fra sommerens feltarbeid presenteres og diskuteres
  • 2019: feltarbeid Dovre

Arbeidsgruppene

Deltakerne i arbeidsgruppene bidrar med å drøfte, komme med innspill og etablere kontakt med relevante eksisterende nettverk, slik at prosjektet kan gjennomføres på best mulig måte. Deltakerne i arbeidsgruppene er invitert på grunn av blant annet bakgrunn, kunnskap og kontakter. Det er lagt opp til inntil 3 gruppemøter i året.

Arbeidsgruppe 1 har særlig fokus på Kunnskapsdrevet produkt- og opplevelsesutvikling. Deltakere her er: Ole Volden Sandersen (Atlungstad Brenneri), Ole Erik Bjørnstadhaugen (Nasjonalparkriket), Nadja Hartikkala (Hanen), Arne-Jørgen Skurdal (Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike Reiseliv), Erik Lillebråten (Norsk Kulturarv), Turid Windjusveen Olsen (Fylkesmannen i Hedmark).

Arbeidsgruppe 2 har særlig fokus på Bærekraftige og attraktive helårsdestinasjoner, inkludert fritidsboliger. Deltakere her er: Erlend Gjelsvik (Oppland Fylkeskommune), Mai Bakken (Norsk Fjellsenter), Jan Ove Holmen (Sjusjøen Vel), Frederik Holte Breien (Valdres Natur- og Kulturpark), Katrine Kleiven (Engerdal kommune).

Prosjektgruppa 

Prosjektgruppa er forskerne som gjennomfører prosjektet.