Kunnskapsdrevet produkt- og opplevelsesutvikling

Dette temaet skal belyse hvordan endret etterspørsel mot mer individualiserte opplevelser bør fanges opp av næringen. Hvordan skal man i lys av denne utviklingen jobbe med produkt- og opplevelsesutvikling på destinasjonsnivå? Hvordan skal en legge til rette for tjenester og tilbud som bidrar til enda bedre opplevelser for de som besøker destinasjonene og for de som bor der?

Her vektlegges sosial bærekraft og tilbud til ulike generasjoner. For dette temaet er Mjøsområdet valgt som case. 

Bildet: Visit Norway Didrick Stenersen