Kunnskapsdrevet produkt- og opplevelsesutvikling

Dette temaet skal belyse hvordan endret etterspørsel mot mer individualiserte opplevelser bør fanges opp av næringen. Hvordan skal en lys av denne utviklingen jobbe med produkt- og opplevelsesutvikling på destinasjonsnivå? Hvordan skal en legge til rette for tjenester og tilbud som bidrar til enda bedre opplevelser for de som besøker destinasjonene og for de som bor der?

Bildet: Visit Norway Didrick Stenersen