Her kommer mer informasjon om prosjektet Bærekraftige Opplevelser i reiseliv (BOR).

Klikk her for å lese en kort beskrivelse av BOR 

BOR starter i 2018 går over 3 år og er finansiert av Kompetanse-, universitets- og forskningsfondet i Oppland (KUFF).

Det er to hovedtemaer i BOR:

-Kunnskapsdrevet produkt- og opplevelsesutvikling

-Bærekraftige og attraktive helårsdestinasjoner

Spørsmål? Ta kontakt med Monica Breiby