Forskerne bak prosjektet ‘Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet’ (BOR) er nå godt i gang med datainnsamlingen på Sjusjøen. Blant annet har det blitt gjennomført mange intervjuer. Destinasjonen er valgt som case for temaet Bærekraftige og attraktive...