Studentene som går tredje året på bacheloren i reiselivsledelse på Høgskolen i Innlandet har vært på befaring i Mjøsregionen. De skal bruke området som case i to emner i høst, destinasjonsledelse og tjenestelogikk. De to emnene knyttes til forskningsprosjektet...