Klimaendringer og reise(u)vaner

Klimaendringer og reise(u)vaner

Klimaendringene vil påvirke reisevanene våre.  Avkjølingsturisme er et nytt ord som har oppstått, og flere har hevdet at land som ligger lenger nord vil få økt turisttrafikk. Hvor godt rustet er vi for slike endringer i reisevaner? Av Monica A. Breiby, Birgitta...
Takk for Turen!

Takk for Turen!

Delingsøkonomien, den har vel ikke kommet til Gudbrandsdalen? Jo da! Det viser funn fra forskningsprosjektet CreaTur, som de siste tre årene har sett på delingsøkonomi i Innlandet. Mange privatpersoner tilbyr overnatting via Airbnb, men ikke alle reiselivsaktører er...