I 1907 var det registrert 12 hytter i Sjusjøenområdet, anno 2018 har det blitt til 5200. Eierne til 1456 av dem svarte i fjor på en rekke spørsmål. Resultatene presenteres i en oppsummerende sluttrapport fra Østlandsforskning, som kan leses her. Rapporten tar for seg...