Forskningsprosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet (BOR) er godt i gang og det er blitt gjennomført et første møte med de to arbeidsgruppene som skal hjelpe forskerne med å drøfte, diskutere og bygge nettverk.   Oversikt over deltakerne i arbeidsgruppene...